Her Yolculuk yeni ufuklar getirir.

Ahmet Kabaklı Heyeti Belçika-Leuvende

Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi Erasmus Plus Avrupa projeleri başlığı altında yürüttüğü Karikatürlerle Kimliğimiz (Strip To İdentity) adlı proje kapsamında ilk ziyaretlerini Belçika’ya gerçekleştirdi. 2-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ziyarete 2 öğretmen ve 3 öğrenci katıldı. Öğrenciler bu deneyimin kendileri için çok özel bir fırsat olduğunu söylediler.  Ziyaret boyunca çeşitli bilgisayar programları kullanmayı öğrendiklerini, İngilizce iletişim kurmakta hiç zorlanmadıklarını ve Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesinin kendilerine böyle bir fırsat sunduğu için çok mutlu olduklarını söylediler. Öğrenciler ayrıca okullarında her yıl benzer Avrupa projeleri yürütüldüğünü ve şimdiye kadar bir çok öğrencinin yurt dışı deneyimi yaşadığını ve herkesin böyle bir deneyimi yaşamasını dilediklerini de sözlerine eklediler.

İngilizce öğretmeni Ferhat MENGÜŞ projeyi kısaca şu şekilde özetledi.

Karikatürlerle Kimliğimiz  (Strip to Identity) adlı projemiz İtalya, İspanya, Belçika, Slovenya, İrlanda, Norveç,  Almanya ve Türkiye’nin doğrudan ortak olduğu İsviçre ve Tayvan’ın dış ortak olmasıyla toplam 10 ülkeyle birlikte yürütülen bir projedir. Amaç öğrencilere teknolojinin ve yabancı dilin yeni kullanım fırsatlarını sunmak hem öğretmenleri hem de öğrencileri geleceğin mesleklerine hazır hale getirmektir. Projede Elazığ hikâyeleri, Elazığ kültürü karikatürlerle tanıtılacaktır. Her ülkenin katkısıyla bir karikatür kitabı basıma hazır hale getirilecek ve Dünya Karikatür Konferansında tanıtılacaktır. Ayrıca proje boyunca engelli ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin okul hayatına doğrudan katılmalarını sağlayıcı yöntemler, metotlar geliştirilecek farklı okulların uygulamaları paylaşılacaktır.

Ferhat MENGÜŞ Erasmus Plus KA2 projeleri kapsamında Türkiye genelinde sadece 30 projenin geçtiğini ve okullarının 2 projesinin de geçmiş olduğunu projelerin yazılmasına ve yürütülmesine katkıda bulunan proje ekibine ve okul yönetimine teşekkür ettiğini belirtti.

Proje dış basında da yer aldı

 

For more detailed information: ferhatmengus@hotmail.com or visit the school website.

 

Our Turkish partners from Elazig have been very busy. Congratulations are in order!! Summarizing the work they have done so far, students and coordinating teachers have recorded this video: the making of...1 Applies to shipping within Belgium. Information about shipping policies for other countries can be found here: Payment and Delivery Information
About | Payment and Delivery Information | Privacy Policy | Sitemap
www.striptoidentity.eu is part of the KA2 Erasmus+ project application coordinated by Miniemeninstituut, Leuven (Belgium)